Selecteer een pagina

In de avond van 14 juli organiseren TOPdelft en Platform Energietransitie Delft een interactieve fietstocht langs het beoogde tracé van de WarmtelinQ. Deze warmteleiding moet restwarmte uit de Rotterdamse haven naar Den Haag en Leiden brengen. Een enorm infrastructureel werk, omgeven met kansen, investeringen, risico’s en een ingewikkeld besluitvormingsproces. De ‘voorwaardelijke investeringsbeslissing’ is nog niet genomen maar wordt voorzien in het najaar van 2021. Op dit moment beraden verschillende stakeholders langs het trace zich op de vraag hoe ze zich tot dit initiatief willen verhouden. De provincie heeft half juni besloten een bedrag voor aanleg te reserveren, en daarnaast een garantie te geven, waarmee een van de randvoorwaarden voor de investeringsbeslissing is ingevuld. Het is nog steeds een grote puzzel die nog niet gelegd is. Voor Delft zou het in elk geval heel concreet betekenen dat er een nieuwe warmwaterleiding in de grond gaat. Dat zal niet ongemerkt gaan: waar gaat dat gebeuren en wat zijn daarvan de gevolgen?

Om het onderlinge gesprek over de verschillende perspectieven op de WamrtelinQ te bevorderen organiseren we met medewerking van diverse partijen een fietsexpeditie langs het beoogde tracé van de Warmtelinq. We hebben diverse sprekers bij diverse informatieve stops. Op deze haltes staan verschillende partijen met uitleg over hun perspectief. Denk aan de Gasunie (de beoogde beheerder en operator van de leiding), aan een woningcorporatie (die de warmte zou moeten gaan afnemen), aan bewoners (die een nieuwe warmtebron krijgen), aan de gemeente (die een warmtevisie maakt waarin restwarmte een rol kan spelen), of aan natuurorganisaties die zich zorgen maken over de schade aan natuur op het tracé, of aan industriele bedrijvigheid die wel of niet gebruik gaat maken van de mogelijkheden. De sprekers bij diverse haltes worden op dit moment nog aangezocht.

In groepen van ca 15 fietsers fietsen we van halte naar halte. Naar verwachting duurt de fietstocht met haltes ca. 2 uur. We beginnen om 19 uur bij het ecoduct over de A4 in Midden Delfland en eindigen bij het bezoekerscentrum van Rijswijk Buiten.

Bestel een gratis ticket
Aanmelden is verplicht. U kunt via onderstaande link een digitaal kaartje bestellen. U ontvangt een paar dagen voorafgaand aan de excursie nadere instructies over het startpunt en startmoment. U komt uiteraard op de fiets. U kunt maximaal 2 kaartjes bestellen op 1 naam.

Voor tickets zie
https://pretix.eu/TOPdelft/warmtelinq/