Selecteer een pagina

Ja je leest het goed, geen LESkist maar LEESkist. Dat is een kist met diverse boeken over duurzaamheid. Onderdeel van een project voor de groepen 7 en 8 dat zowel het lezen bevordert als het begrip duurzaamheid inhoud geeft. Elke leerling kiest een boek om zelf te lezen. Na een gezamenlijke introductie in de klas leest elk kind het gekozen boek. Per groepje kinderen dat hetzelfde boek gekozen heeft worden er opdrachten gemaakt over het thema van het gelezen boek. Als afronding van het project presenteren de leerlingen aan elkaar de resultaten. Te leen via Delft4GlobalGoals.