Selecteer een pagina

Een nieuwe lente en een nieuw geluid:  21 maart 2021 statiegeld op alle plastic flesjes en drankblikjes!

Op woensdag 2 december 2020 vergadert op het Binnenhof in Den Haag de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de circulaire economie. Er zal van 13.00 tot 17.00 uur met afgevaardigden uit Tweede Kamerfracties onder andere worden gesproken over statiegeld op drankblikjes en plastic flesjes. Er is al jaren overlegd over ‘binnenkort, rustig aan, de industrie kan dat zelf wel, uitzonderingen, stappenplan, concept, voornemens’. Deze week door de Statiegeld Alliantie de campagne “Yes We Can” gelanceerd om de overheid te bewegen zo snel mogelijk statiegeld op plastic flesjes en drankblikjes in te voeren.

Woensdag 2 december  om 12 uur verzamelen zoveel mogelijk  vrijwillige zwerfafvalrapers zich onder het  standbeeld van Willem van Oranje op het Plein. Tot 12.45 uur gaan ze met  grijpstokken en  vuilniszakken op pad om zwerfvuil te verzamelen. Uit ervaring blijkt dat je in drie kwartier  verbazingwekkend veel afval kunt vinden.  Ze hopen dat vele bezorgde burgers een handje komen helpen om een grijpstok te steken voor de  ongebreidelde verspreiding van zwerfafval. Alles vanzelfsprekend met anderhalve meter afstand tot elkaar en met recyclebare mondkapjes op.

Om 12.45 uur, voorafgaand aan de vergadering, zullen ze aan enkele Kamerleden  Ook hopen ze minister Stientje van Veldhoven het zwerfafval te kunnen aanbieden, dat die ochtend bij elkaar geraapt is en zo duidelijk te maken waarom de invoering van statiegeld met ingang van de nieuwe lente zo belangrijk is..

Een nieuwe lente en een nieuw geluid: 21 maart 2021 statiegeld op alle plastic flesjes en  drankblikjes!