Selecteer een pagina

Milieudefensie Delft heeft op 15 juni 2020 haar zienswijze ingediend op het ontwerp tracébesluit A4 Haaglanden-N14. We maken bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hiertegen bezwaar, met name vanwege de negatieve invloed op milieu en gezondheid (luchtkwaliteit). 

Zienswijze VMD ea def 15-6-2020