Selecteer een pagina

De Delftse Luchtwacht heeft zich in het voorjaar gepresenteerd aan het publiek: tijdens de Lentefair van duurzaamheidscentrum De Papaver, en begin september op De Bieslanddagen.

‘Achter de schermen’  heeft de Luchtwacht dit voorjaar ook druk gelobbyd richting Delftse politiek. In het coalitieakkoord staat dan ook: ‘…. we willen de stad goed bereikbaar houden, ook per auto, maar we stimuleren het gebruik van de fiets en andere vormen van vervoer. ….. Wij stellen een nieuw verkeer- en vervoerplan op, met een optimaal fietsnetwerk voor ogen. …Door Delftenaren te verleiden om de auto vaker te laten staan, dragen we bij aan het woonplezier en een betere luchtkwaliteit voor onze inwoners‘.

Luchtwacht Delft heeft ook een eigen website: https://luchtwachtersdelft.nl/