Selecteer een pagina

Op 17 december 2014 ondertekenden zeven partijen, op initiatief van Milieudefensie Delft, het Bijenconvenant en verklaarden zich in te spannen voor bij-vriendelijk handelen en dit uit te dragen. Sindsdien is veel gebeurd.

De gemeente Delft maakte een Vlinder- en Bijententoonstelling, in De Papaver. Er is een folder ‘Help de bijen en hommels in de stad’. De Delftse basisscholen hebben een brief gekregen dat er een bijenpakketje (bijenkast, bijenzaad en zoekkaarten) voor hen klaarstaat, dat ze mee kunnen nemen na een bezoek aan de tentoonstelling. Bermen zijn ingezaaid met bijenmengsel en er zijn bijenbollen gepoot. Er zijn drie bijenhotels geplaatst.

ATV Levenslust: gaat op het complex Vijvertuinen achter de Kerkpolder een bijenhotel bouwen en er komen bijenplanten. Bestrijdingsmiddelen worden gaandeweg niet meer getolereerd. Dit zal doorwerken naar de andere complexen.  

KNNV afdeling Delfland behandelt het thema Bijen als onderdeel van de cursus Natuurlijk tuinieren en heeft een zaadactie gehouden. In het kader van het Jaar van de Bij heeft de landelijke KNNV o.a. de zoekkaart Wilde Bijen ontwikkeld.

Imkervereniging Delft heeft een imkerij in het Melarium gebouw, in het recreatiegebied Ackerdijkse Bos. Gedurende het imker seizoen van april tot en met augustus is de imkerij regelmatig open voor belangstellenden. .https://www.knnv.nl/afdeling-delfland/melarium-centrum-voor-natuur-bijen-en-kunst

Stichting Groenkracht krijgt in de Delftse Proeftuin een bijenkast. In hun cursussen over de principes van Permacultuur komen ook bijen aan de orde.